ކޮފީ ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ލެޓިއުސް ފަތް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ލޮނުކޮޅެއްލާފައި ހުރި ފެނުގެ ތެރެއަށް 1 ރޭވަންދެން ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ފެން އަޅާފައި ގިރާލުމަށްފަހު އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮލަވާންފެށުމުން ކިރާއި ގިރާފައިހުރި ކޮފީ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.