ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ކުޑަކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ފިނި ފެނުގެ ތެރެއަށް ލުނބޯ ހުތް ކޮޅެއް ލާފައި އެފެނުގެ ތެރެއަށް ތަރުކާރީ ލާފައި 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ފެނުގައި ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ގިރާލާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާށެވެ.މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ފެން ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކިޖަހާ ކެކެންފެށީމާ ޗޮކޮލެޓްކޮޅާއި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިއޮލަވީމާ އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.