ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ދިގު ބަށިން ހިތި ފިލުވައިލުމަށް ބަށި ފޮތިފޮތި ކޮށްލާފައި މައްޗަށް ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލުމަށްފަހު 1 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާފައި ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.

ފެނުގައި ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ގިރާލާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާށެވެ.މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ފެން ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކިޖަހާ ކެކެންފެށީމާ ޗޮކޮލެޓްކޮޅާއި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިއޮލަވީމާ އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.