އީޒީ ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

12 minutes

އާފަލު ބޭކް ކުރާނަމަ ބޭކް ކުރުމުގެ ކުރިން އާފަލް ފަޅިމަތީގައި ވަޅިއަކުން ރޮނގު އަޅައިލާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައި ފަޅަގެނެއް ނުދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަތަވާއުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ކެބެޖް، ކެރެޓް، ލީކްސް، ތޮޅި، ކަނަމަދު އަދި ޗިކަން ކިއުބް އަޅާލާފައި މިބާވަތްތައްރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ލޮނުކޮޅަކާއި ބަތް އަޅާފައި އެއްކޮށްފައި ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.