މަސްޓަރޑް ބީފް ކަރީ

45 minutes

ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޗެރީ ކޭކް ނުވަތަ ޕުޑިންގެ މަތީގައި ތަތްކުރާނަމަ ޗެރީ ފެނުން ދޮވެލުމަށްފަހު ޓިޝޫއިން ހިއްކާފައި ތަތްކުރާށެވެ. އޭރުން އަޑިއަށް ދާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހކަނދި- ރާނބާ، މިރުސް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރު ފަޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި ރޯފިލަންދެން ހަނާކޮށްފައި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.