ފްރައިޑް އެގް ކަރީ

45 minutes

ކާފޫރު ތޮޅީގެ ތޮށިކޮޅު އެއްލާނުލާށެވެ. ސައި ނުވަތަ ކޮފީހަދަން ފެން ކައްކާއިރު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލާށެވެ. ތަފާތު މީރު ރަހައެއް ދޭނެއެވެ.


ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާ. މިރުސް، އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިހާއި ކިރު ފިޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބާކީ ދެބައި އެއްކޮށްފައިހަވާދުގަނޑު ކުޑަކޮށް ހިކިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.