ކެއްކި ލުނބޯ ޖޫސް

30 minutes

ގެރިމަސް ނުވަތަ ކުކުޅު މަހުގައި ރިހަ ކައްކާއިރު ޅަފަޅޯކޮޅެއް ގާނާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އަވަހަށް މަޑުވާނެއެވެ.

ލުނބޯ ފަޅާލުމަށްފަހު ހުތްފެލާލާފައި ހުތުގެ ބަރުމިނަށް ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ، ކެކެމުންދާއިރު މައްޗަށް އަރާ ފޮނު ނަގާލާށެވެ. 25 މިނިޓް ކައްކާފައި ބޭލުމަށްފަހު ހިހޫވީމާ މަތިޖެހި ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބޯންވީމާ ޖޫސް ފޮދެއް އަޅާފައި ރަހަހެޔޮވަރުވާވަރަށް ފެން އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.