ކެއްކި ލުނބޯ ޖޫސް

30 minutes

ހިކަނދިފަތް ގިނައިން ހުރިނަމަ ވައިލިބޭ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ހިއްކާލުމަށްފަހު ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތާޒާ ހިކަނދިފަތް ނެތްނަމަ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ލުނބޯ ފަޅާލުމަށްފަހު ހުތްފެލާލާފައި ހުތުގެ ބަރުމިނަށް ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ، ކެކެމުންދާއިރު މައްޗަށް އަރާ ފޮނު ނަގާލާށެވެ. 25 މިނިޓް ކައްކާފައި ބޭލުމަށްފަހު ހިހޫވީމާ މަތިޖެހި ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބޯންވީމާ ޖޫސް ފޮދެއް އަޅާފައި ރަހަހެޔޮވަރުވާވަރަށް ފެން އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.