ކެއްކި ލުނބޯ ޖޫސް

30 minutes

މަސް ކައްކާއިރު މަސްކައްކާ ފެންގަނޑުތެރެއަށް ވިނިގަރ ނުވަތަ ލުނބޯ ހުތް ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން މަސް ހުދުވެފައި ސާފުވާނެއެވެ.

ލުނބޯ ފަޅާލުމަށްފަހު ހުތްފެލާލާފައި ހުތުގެ ބަރުމިނަށް ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ، ކެކެމުންދާއިރު މައްޗަށް އަރާ ފޮނު ނަގާލާށެވެ. 25 މިނިޓް ކައްކާފައި ބޭލުމަށްފަހު ހިހޫވީމާ މަތިޖެހި ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބޯންވީމާ ޖޫސް ފޮދެއް އަޅާފައި ރަހަހެޔޮވަރުވާވަރަށް ފެން އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.