ކެއްކި ލުނބޯ ޖޫސް

30 minutes

ބިހުގެ ހުދުބައި ގިރާއިރު ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ގިރާލަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ލުނބޯ ފަޅާލުމަށްފަހު ހުތްފެލާލާފައި ހުތުގެ ބަރުމިނަށް ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ، ކެކެމުންދާއިރު މައްޗަށް އަރާ ފޮނު ނަގާލާށެވެ. 25 މިނިޓް ކައްކާފައި ބޭލުމަށްފަހު ހިހޫވީމާ މަތިޖެހި ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބޯންވީމާ ޖޫސް ފޮދެއް އަޅާފައި ރަހަހެޔޮވަރުވާވަރަށް ފެން އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.