ކެއްކި ލުނބޯ ޖޫސް

30 minutes

ރެނދެއް ލާފައިވާ ބިހެއް ކައްކާނަމަ ބިސް ކައްކާ ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ރާހުތް ފޮދެއް އަޅާފައި ކައްކާލާށެވެ. އޭރުން ރެނދު ބެދޭގޮތް ވާނެއެވެ.

ލުނބޯ ފަޅާލުމަށްފަހު ހުތްފެލާލާފައި ހުތުގެ ބަރުމިނަށް ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ، ކެކެމުންދާއިރު މައްޗަށް އަރާ ފޮނު ނަގާލާށެވެ. 25 މިނިޓް ކައްކާފައި ބޭލުމަށްފަހު ހިހޫވީމާ މަތިޖެހި ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ބޯންވީމާ ޖޫސް ފޮދެއް އަޅާފައި ރަހަހެޔޮވަރުވާވަރަށް ފެން އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ.