ބިސް ފަނި

20 minutes

ލުނބޯ ތޮށި އުކާނުލާ ކެރެޓް ޕީސް ފަދަ ތަކެތި ކައްކާއިރު ތޮށި ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ފެންގަނޑަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ފެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ހަކުރާއި ފޮނިތޮށި އަދި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ. ކެކިގަތުމުންބިސް ގިރާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަނިކުންނަވަރަށް ކެކުނީމާ އުދުން މަތިން ބާލާށެވެ.