ބިސް ފަނި

20 minutes

ތާޒާ ޕާން ރީއްޗަށް ކަފަން ބޭނުންނަމަ 5 މިނެޓް ވަންދެން ފްރީޒަރުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ނަގާފައި ކަފާލާށެވެ.

ފެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ހަކުރާއި ފޮނިތޮށި އަދި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ. ކެކިގަތުމުންބިސް ގިރާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަނިކުންނަވަރަށް ކެކުނީމާ އުދުން މަތިން ބާލާށެވެ.