ބިސް ފަނި

20 minutes

ކޭކް ފިހާ ފުށްގަނޑު ބޭކިންގ ޓްރޭއަށް އަޅާއިރު ތަށީގެ ކައިރި ފަށަށް އުސްވާގޮތަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ފިހެވޭއިރު މެދަށް އުސްވާގޮތް ކުޑަ ކުރުމަށެވެ.

ފެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ހަކުރާއި ފޮނިތޮށި އަދި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ. ކެކިގަތުމުންބިސް ގިރާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަނިކުންނަވަރަށް ކެކުނީމާ އުދުން މަތިން ބާލާށެވެ.