ބިސް ފަނި

20 minutes

ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޗެރީ ކޭކް ނުވަތަ ޕުޑިންގެ މަތީގައި ތަތްކުރާނަމަ ޗެރީ ފެނުން ދޮވެލުމަށްފަހު ޓިޝޫއިން ހިއްކާފައި ތަތްކުރާށެވެ. އޭރުން އަޑިއަށް ދާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ފެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ހަކުރާއި ފޮނިތޮށި އަދި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ. ކެކިގަތުމުންބިސް ގިރާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަނިކުންނަވަރަށް ކެކުނީމާ އުދުން މަތިން ބާލާށެވެ.