ބިސް ފަނި

20 minutes

ބިސްކޯދާއި ޕާން އެކައްޗަކަށް ލާފައި ނުބަހައްޓަށެވެ. ބިސްކޯދުގެ މުރަނަކަން ކެނޑިދާނެއެވެ.

ފެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ހަކުރާއި ފޮނިތޮށި އަދި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ. ކެކިގަތުމުންބިސް ގިރާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަނިކުންނަވަރަށް ކެކުނީމާ އުދުން މަތިން ބާލާށެވެ.