ބަރަބޯ ފަނި

25 minutes

ޓޮމާޓޯ ކޮށާއިރު ކީސް ވަޅިން ކޮށާލާށެވެ. އޭރުން ހަލާކު ނުވެ ރީއްޗަށް ހުންނާނެއެވެ.

ފެން ތެއްޔަކަށް އަޅާލާފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ކެކިގަތީމާ ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލާ ރަހަ ނުކުންނަ ވަރަށް ކެކުނީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.