ބަރަބޯ ފަނި

25 minutes

ކްރީމް ވިޕް ކުރާއިރު ކުޑަ ލުނބޯ ހުތް ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އަވަހަށް ވިޕް ވާނެއެވެ.

ފެން ތެއްޔަކަށް އަޅާލާފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ކެކިގަތީމާ ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލާ ރަހަ ނުކުންނަ ވަރަށް ކެކުނީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.