ބިސް ނޫޑްލްސް

30 minutes

ބަތް ކައްކާއިރު ކުޑަ ލުނބޯ ހުތްފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ބަތުގެ ކުލަ ހުދުވާނެއެވެ.


ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ( . މިރުސް ހިކަނދިފަތް ރީނދޫ އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިސްކޮށާފައި އެއްކޮށް ފައި ބާކީހުރި ހުރިހާބަވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.