މޭބިސްކަދުރު ފަނި

07 minutes

ވިޕްޑް ކްރީމްގެ ބަދަލުގައި ދިޮންކެޔޮ ވަކަކާއި ބިހުގެ ހުދުބައި އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް ބީޓް ކޮށްލާށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ޖޫހެކެވެ. ތިން ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާލާފައި ފުރާނާލީމާ ނިމުނީ އެވެ.