މޭބިސްކަދުރު ފަނި

07 minutes

ކަޓްލެޓްސް، މަސްފަދަ ތަކެތި ތެލުލާއިރު ބިހުގެ ތެރެއަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުމިއްޔާ ކިރު (ޕެކެޓް މިލްކް) ގެ ތެރެއަށް ލާފައި އޭގައި ކްރަމްބްސް ހޭކުމަށްފަހު ތެލުލާށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ޖޫހެކެވެ. ތިން ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާލާފައި ފުރާނާލީމާ ނިމުނީ އެވެ.