މޭބިސްކަދުރު ފަނި

07 minutes

ހަކުރާއި ބަޓަރު ގިރަންޏާ ގިރުމުގެ ކުރިން ހޫނު ފެނަށް ލާފައި ނަގާށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ޖޫހެކެވެ. ތިން ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާލާފައި ފުރާނާލީމާ ނިމުނީ އެވެ.