މޭބިސްކަދުރު ފަނި

07 minutes

ކާފޫރު ތޮޅީގެ ތޮށިކޮޅު އެއްލާނުލާށެވެ. ސައި ނުވަތަ ކޮފީހަދަން ފެން ކައްކާއިރު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލާށެވެ. ތަފާތު މީރު ރަހައެއް ދޭނެއެވެ.

މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ޖޫހެކެވެ. ތިން ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާލާފައި ފުރާނާލީމާ ނިމުނީ އެވެ.