ޖަނބުރޯލުފަނި

05 minutes

ތާޒާ ކަންމަތީގައި ކޮފީ ބެހެއްޓުމަށް ފުރިޖުގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޖަނބުރޯލު ފަޅާލާފައި ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި އަދިފެން އެއްކޮށްފައި މިކްސްރަށް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ފުރާނާލާށެވެ.