ޖަނބުރޯލުފަނި

05 minutes

އިނގުރު، ފްރިޖުގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ނުހިކި ގިނަދުވަހު ހުންނާނެއެވެ.

ޖަނބުރޯލު ފަޅާލާފައި ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި އަދިފެން އެއްކޮށްފައި މިކްސްރަށް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ފުރާނާލާށެވެ.