ސްޕައިސީ ބޭކްޑް ފިޝް

45 minutes

ސްޕެގެޓީއާއި ނޫޑްލްސް ފަދަ ބާވަތްތައް ކައްކާ ނިމުމުން ބޭލުމަށްފަހު ކުޑަ ބަޓަރު ކޮޅެއް ނުވަތަ ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އެއްކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ތަތްލާގޮތް ކުޑަވާނެއެވެ.

ހިކިމިރުސް ، އަސޭމިރުސް، ފިޔާ، ލޮނުމެދު، އިނގުރު، ދިރި، އަދި ކޮތަނބިރި އެއްކޮށް ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން މަހުގައި ހާކާލާފައި 15 މިނިޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތަވާއިން ނުވަތަ އަވަނުންފިހެ ފިހެލާށެވެ.