ފިޝް އިން ގާރލިކް ސޯސް

30 minutes

ބަތް ކައްކާއިރު ކުޑަ ލުނބޯ ހުތްފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ބަތުގެ ކުލަ ހުދުވާނެއެވެ.

ދިރި ، ލޮނުމެދު، އިނގުރު، މިރުސް، އެއްކޮށް ގްރައިންޑަރުން ޕޭސްޓަށް ހަދާލުމަށްފަހު ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި މަތިޖަހައިގެން މަސް ރޯފިލަންދެން ކައްކާށެވެ.