ފިޝް އިން ގާރލިކް ސޯސް

30 minutes

ބިސްގަނޑު ހަދާއިރު ރީއްޗަށް ފުއްޕަން ބޭނުންނަމަ، 1 ސައިސަމްސާ ފުށް (އެއް ބިހަށް) އަޅާފައި ބިސްގަނޑު އަޅާށެވެ.

ދިރި ، ލޮނުމެދު، އިނގުރު، މިރުސް، އެއްކޮށް ގްރައިންޑަރުން ޕޭސްޓަށް ހަދާލުމަށްފަހު ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި މަތިޖަހައިގެން މަސް ރޯފިލަންދެން ކައްކާށެވެ.