ފިޝް އިން ގާރލިކް ސޯސް

30 minutes

އެސެންސާއި ދިޔާ ކުލަ، ކާއެއްޗިއްސަށް އެޅުމަށް ބޭސްދޭ ބުމްބާ އެއް ބޭނުންކުރާށެވެ. އޭރުން ވަޒަން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ދިރި ، ލޮނުމެދު، އިނގުރު، މިރުސް، އެއްކޮށް ގްރައިންޑަރުން ޕޭސްޓަށް ހަދާލުމަށްފަހު ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި މަތިޖަހައިގެން މަސް ރޯފިލަންދެން ކައްކާށެވެ.