ފިޝް އިން ގާރލިކް ސޯސް

30 minutes

ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޑިނގާ ކައްކާނަމަ ކެއްކުމުގެ ކުރިން 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވިނިގަރ އެއްކޮށްލާފައި 15 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ތާޒާ ޑިނގާގެ ރަހަ ދޭނެއެވެ.

ދިރި ، ލޮނުމެދު، އިނގުރު، މިރުސް، އެއްކޮށް ގްރައިންޑަރުން ޕޭސްޓަށް ހަދާލުމަށްފަހު ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި މަތިޖަހައިގެން މަސް ރޯފިލަންދެން ކައްކާށެވެ.