އެގް ވިތް ޕްރޯން އެން ޗިލީ ސޯސް

45 minutes

ބަތަށް ނުވަތަ ރިހައަށް ތޮޅިމިރުސް ލާނަމަ ކުދިކޮށް ކޮށުމުގެ ބަދަލުގައި މެދުން ދިގަށް ފަޅާލުމަށްފަހު ލާށެވެ.

ތެޔޮފޮދެއްގައި ސީޑްސްކޮޅު ފުފެންދެން ހަނާކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅުވެސް ރަތްވީމާ ބިސް ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި ރޯފިލަންދެން ހަނާކޮށްފައި ރޮފިލުމުން ބިސް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.