ގްރީން ބީންސްކަރީ

30 minutes

ޕާސްޓަރ ކައްކާއިރު އެ ކައްކާ ފެންގަނޑަށް ބަޓަރު ކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ތަތްނުލަވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފއި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކނަދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްލާފައި ފިޔާކޮޅު ރަތްވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.