ޕެޕަރ ފިޝް

30 minutes

ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޗެރީ ކޭކް ނުވަތަ ޕުޑިންގެ މަތީގައި ތަތްކުރާނަމަ ޗެރީ ފެނުން ދޮވެލުމަށްފަހު ޓިޝޫއިން ހިއްކާފައި ތަތްކުރާށެވެ. އޭރުން އަޑިއަށް ދާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ޕެޕަރ ، ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުންހަލަމުން ދާށެވެ. ސޯސްކޮޅާއި ޕޭސްޓް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން( މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން) ބާކީ ދެބާޥަތް އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.