ދޮން ބަތް

12 minutes

ގަނޑުވެފައި ހުންނަ އައިސްކްރީމް ނަގާއިރު ސަމްސާ ނުވަތަ ދަތި ހޫނު ފެނަށް ލާފައި ބޭނުންކުރާށެވެ. އޭރުން ނަގަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، ކެރެޓް، ތޮޅި، މިރުސް ، ރީނދޫ އަދި ލޮނު އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.