ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

20 minutes

މަސްޓަރޑްގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ހިކޭގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ތޮޅި، ލޮނު. ރީނދޫ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.