އެގް ވިތް ޔެލޯރައިސް

15 minutes

ބިސް ގިރާއިރު ފަހަރަކު ބިހެއް ވަކިން ތައްޓަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު ގިރާ އެއްޗަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ނުބައި ބިހެއް އެއްކުރެވިދާނެތީއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުޥީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކނދިފަތް، މަސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ރީނދޫ، ލޮނު ، އަސޭމިރުސް ، އިނގުރު، އަޖިނަމޮޓޯ، އެއްކޮށްލާށެވެ. 2 މިނިޓް ވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ބިސްކޮށާފައި އެއްކޮށް ފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.