އެގް ވިތް ޔެލޯރައިސް

15 minutes

ރަތްކެބެޖް ކައްކާއިރު ކެބެޖުގައިވާ ރަތްކަން ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހުދު ސުރުކާ ހުތް ކައްކާ ފެންގަނޑަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުޥީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކނދިފަތް، މަސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ރީނދޫ، ލޮނު ، އަސޭމިރުސް ، އިނގުރު، އަޖިނަމޮޓޯ، އެއްކޮށްލާށެވެ. 2 މިނިޓް ވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ބިސްކޮށާފައި އެއްކޮށް ފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.