ގްރީން ޕީސް ވިތް ޕްރޯންސް ރައިސް

30 minutes

ޗީޒް ސާރވް ކުރުމުގެ 1 ގަޑިއިރު ކުރިން ފުރިޖުން ނަގާށެވެ. އެއީ ރަހަ ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ޕްރޯންސް ، ޕީސް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.