އެގް އެންޑް ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

12 minutes

ތަރުކާރީ ދޮންނައިރު ގިނައިރު ވަންދެން ފެނުގައި ނުބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ސްވީޓް ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބިސް ތަޅާފައި އަޅާލާށެވެ. އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.