އެގް އެންޑް ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

12 minutes

ގަނޑު ބަޓަރު ވިރުމުގެ ކުރިން ވިކްސް ހޫނު ފެނަށް ލާފައި ނެގުމަށްފަހު ބޭނުންކުރާށެވެ.

ފުރަތަމަތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ސްވީޓް ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބިސް ތަޅާފައި އަޅާލާށެވެ. އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.