އެގް އެންޑް ސްވީޓް ކޯން ރައިސް

12 minutes

އެއްކޮށް އޮތް މަހެއް ފިހާނަމަ އޭގެ އޭގެ ނިގުލުގެ ކޮޅުގައި އެލްމުނިއަމް ފޮއިލްކޮޅެއް އޮޅާލުމަށްފަހު ފިހާށެވެ. އޭރުން ނިގޫ ރީތިކޮށް ހުންނާނެއެވެ.

ފުރަތަމަތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ސްވީޓް ކޯން އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ދެން ބިސް ތަޅާފައި އަޅާލާށެވެ. އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.