ކިރި ބިސްކޯދު ފަނި

07 minutes

ލެޓިއުސް ފަތް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ލޮނުކޮޅެއްލާފައި ހުރި ފެނުގެ ތެރެއަށް 1 ރޭވަންދެން ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޖަގަކަށް ނުވަތަ ތަށްޓަކަށް ކިރާއި ހަކުރު އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ. ދެން ފެން އަދި އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްފައި ބިސްކޯދުތައް ފަޅިފަޅިކޮށްފައި އަޅާލާފައި ފޯވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. މިފަނި ގިނައިން ތައްޔާރުކުރަނީ ފާރޮށީގައެވެ. ފާރޮށްޓަކީ ދިވެހިންގެ އަމިލައުފެއްދުމެކެވެ.