ކިރި ބިސްކޯދު ފަނި

07 minutes

ސޮސެޖް ތެލުލާއިރު ސޮސެޖުގެ ބޭރުގައި ކުޑަ ފުށްކޮޅެއް ހާކާފައި ތެލުލާށެވެ. އޭރުން ސޮސެޖުގެ ކުލަ ރީތިވާނެއެވެ.

ޖަގަކަށް ނުވަތަ ތަށްޓަކަށް ކިރާއި ހަކުރު އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ. ދެން ފެން އަދި އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްފައި ބިސްކޯދުތައް ފަޅިފަޅިކޮށްފައި އަޅާލާފައި ފޯވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. މިފަނި ގިނައިން ތައްޔާރުކުރަނީ ފާރޮށީގައެވެ. ފާރޮށްޓަކީ ދިވެހިންގެ އަމިލައުފެއްދުމެކެވެ.