ކިރި ބިސްކޯދު ފަނި

07 minutes

ތާޒާކަން ކެނޑިފައި ހުންނަ ޕާންތައް އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ބްރެޑް ޕުޑިންފަދަ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ.

ޖަގަކަށް ނުވަތަ ތަށްޓަކަށް ކިރާއި ހަކުރު އަޅާލާފައި ގިރާލާށެވެ. ދެން ފެން އަދި އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްފައި ބިސްކޯދުތައް ފަޅިފަޅިކޮށްފައި އަޅާލާފައި ފޯވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. މިފަނި ގިނައިން ތައްޔާރުކުރަނީ ފާރޮށީގައެވެ. ފާރޮށްޓަކީ ދިވެހިންގެ އަމިލައުފެއްދުމެކެވެ.