އިސްޕަގުލް ފަނި

10 minutes

ފޮނިތޮށި، ކާފޫރުތޮޅި، ކަރަންފޫ އެއްކޮށް މުގުރާލުމަށްފަހު ކުޑަ ލޮނުކޮޅަކާ އެއްކޮށްލާފައި ފުޅިއަކަށް އަޅައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ފޮނި އެއްޗަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ކުޑަ ހަކުރުކޮޅަކާ އެއްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

އިސްޕަގުލުކޮޅު ބައި ޖޯޑުފެން އަޅާފައި ފޯކުރަން ބަހައްޓާށެވެ.( ފުށްތައް ފުފެންދެން) ދެން ފެން ފުރާނާލާފައި ހަކުރާއި ފެން އެއްކޮށްފައި އިސްޕަގުލު ވެސް އެއްކޮށްފައި ގިރާލާފައި ފިނިފެން އެއްކޮށްލާށެވެ.