އިސްޕަގުލް ފަނި

10 minutes

ކުޑަ ލުނބޯ ހުތްފޮދެއް ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ ލުނބޯ ފަޅައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އުލަކުން ލުނބޯގައި ލޯވަޅެއް އަޅައިލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ވަރަށް ހުތްފޮދެއް ނެރޭށެވެ.

އިސްޕަގުލުކޮޅު ބައި ޖޯޑުފެން އަޅާފައި ފޯކުރަން ބަހައްޓާށެވެ.( ފުށްތައް ފުފެންދެން) ދެން ފެން ފުރާނާލާފައި ހަކުރާއި ފެން އެއްކޮށްފައި އިސްޕަގުލު ވެސް އެއްކޮށްފައި ގިރާލާފައި ފިނިފެން އެއްކޮށްލާށެވެ.