ހާއްސަ ކިރިސައި

08 minutes

އަލަށް ޓޮމާޓޯ ސޯސް ފުޅިއެއް ނުވަތަ ކެޗަޕް ފުޅިއެއް ކަނޑާނަމަ ޖޫސްބޯ ހޮޅިއެއް ފުޅީގެ ތެރެއަށް ކޮށްޕާލާފައި ނަގާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައިން ސޯސް އަންނާނެއެވެ.

ހޫނުފެން ޖޯޑުގެ ތެރެއަށް ސައިފަތްޕެކެޓްތައް އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގަދަ ބްރައުން ކުލަ އަރަންދެން ބަހައްޓާފައި ގެރި ކިރުން ފޮނިކޮށްފައި ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޖަގުގައި ގިރިނަމަ ޖަގު ވަރަށް މައްޗަށް އުފުލާފައި ތަށްޓަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ސައިތަށީގެ މައްޗަށް ފޮނު އަރާ ގޮތަށް ހަދަން!