ހާއްސަ ކިރިސައި

08 minutes

މަސް ކައްކާއިރު މަސްކައްކާ ފެންގަނޑުތެރެއަށް ވިނިގަރ ނުވަތަ ލުނބޯ ހުތް ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން މަސް ހުދުވެފައި ސާފުވާނެއެވެ.

ހޫނުފެން ޖޯޑުގެ ތެރެއަށް ސައިފަތްޕެކެޓްތައް އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގަދަ ބްރައުން ކުލަ އަރަންދެން ބަހައްޓާފައި ގެރި ކިރުން ފޮނިކޮށްފައި ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޖަގުގައި ގިރިނަމަ ޖަގު ވަރަށް މައްޗަށް އުފުލާފައި ތަށްޓަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ސައިތަށީގެ މައްޗަށް ފޮނު އަރާ ގޮތަށް ހަދަން!