އާފަލު ފަނި

05 minutes

ކްރީމް ވިޕް ކުރުމުގެ ކުރިން ކްރީމް ވިޕް ކުރާ ތަށި ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް ފުރިޖަށް ލާށެވެ.

މި ތިންބާވަތް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި މިކްސްޗަރުން ގިރާފައި ރަނގަޅަށް ފުރާނާލާށެވެ.