ތެލުލިއަލުވި

30 minutes

ޗީޒް ސާރވް ކުރުމުގެ 1 ގަޑިއިރު ކުރިން ފުރިޖުން ނަގާށެވެ. އެއީ ރަހަ ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

ފުށާއި މިރުސް އަދި ލޮނު އެއްކޮށްފައި ފެންފޮދުވެސް އެއްކޮށް އޮލަކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން އަލުވިކޮޅު ފުށުގެތެރެއަށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތަވާޔަށް ތެޔޮ އަޅާލާފައި އުދާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ އަލުވިފޮތިތައް ތަވާޔަށް އަޅާފައި ތެލުލާށެވެ.