ތެލުލިއަލުވި

30 minutes

އާފަލު ބޭކް ކުރާނަމަ ބޭކް ކުރުމުގެ ކުރިން އާފަލް ފަޅިމަތީގައި ވަޅިއަކުން ރޮނގު އަޅައިލާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައި ފަޅަގެނެއް ނުދާނެއެވެ.

ފުށާއި މިރުސް އަދި ލޮނު އެއްކޮށްފައި ފެންފޮދުވެސް އެއްކޮށް އޮލަކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން އަލުވިކޮޅު ފުށުގެތެރެއަށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތަވާޔަށް ތެޔޮ އަޅާލާފައި އުދާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ އަލުވިފޮތިތައް ތަވާޔަށް އަޅާފައި ތެލުލާށެވެ.