ތެލުލިއަލުވި

30 minutes

ކުކުޅު ބިސް ފެނުކައްކާ ނަމަ އޭގެ ފަލަކޮޅަށް އަފުނޯސް ކަށްޓެއް ހަރާލުމަށްފަހު ކައްކާށެވެ. އޭރުން ތޮށިގަނޑު ފަޅަފަޅައިގެނެއް ނުދާނެއެވެ.

ފުށާއި މިރުސް އަދި ލޮނު އެއްކޮށްފައި ފެންފޮދުވެސް އެއްކޮށް އޮލަކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން އަލުވިކޮޅު ފުށުގެތެރެއަށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތަވާޔަށް ތެޔޮ އަޅާލާފައި އުދާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ އަލުވިފޮތިތައް ތަވާޔަށް އަޅާފައި ތެލުލާށެވެ.