ހަނާކުރި ލީކްސް

20 minutes

މަޑުވެފައި ހުންނަ ކޯންފްލެކްސް މުރަނަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ބޭކިން ޓްރޭއަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު 10 މިނެޓް ވަންދެން އަވަނުން ހޫނު ކޮށްލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް އަދިލޮނާއި ލީކްސް އެއްކޮށް އަޅާފައި މަޑު ގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.
ބަތާއި ވަޅޯމަހުގެ ކިރުގަރުދިޔަޔާއި މިހަނާކުރިލީކްސް އާއި އެއްކޮށް މީރުވާނެއެވެ.