12:04 PM
  06th Jul 2015
 • July

  06

 • FAJR

  04:45

 • SUNRISE

  06:00

 • DHUHR

  12:11

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  07

 • FAJR

  04:46

 • SUNRISE

  06:00

 • DHUHR

  12:11

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  08

 • FAJR

  04:46

 • SUNRISE

  06:00

 • DHUHR

  12:12

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  09

 • FAJR

  04:46

 • SUNRISE

  06:00

 • DHUHR

  12:12

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  10

 • FAJR

  04:46

 • SUNRISE

  06:00

 • DHUHR

  12:12

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  11

 • FAJR

  04:47

 • SUNRISE

  06:01

 • DHUHR

  12:12

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  12

 • FAJR

  04:47

 • SUNRISE

  06:01

 • DHUHR

  12:12

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  13

 • FAJR

  04:48

 • SUNRISE

  06:01

 • DHUHR

  12:13

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:23

 • ISHA

  19:33

 • July

  14

 • FAJR

  04:47

 • SUNRISE

  06:01

 • DHUHR

  12:12

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:22

 • ISHA

  19:33

 • July

  15

 • FAJR

  04:48

 • SUNRISE

  06:01

 • DHUHR

  12:12

 • ASR

  15:38

 • MAGHRIB

  18:23

 • ISHA

  19:33

x

Guess and Win, Bunebala?

SMS BB (SPACE) ANSWER TO 4888

ރަންދާން ސުވާލް މުބާރާތް 1436

ސުވާލު: 19 – ބައިތުލް މަޤްދިސުން ކަޢުބާއަށް މުސްލިމުންގެ ޤިބްލަ ބަދަލުވީ ހިޖުރައިން ކޮން އަހަރަކު؟

 1. ހިޖުރައިން 2 ވަނައަހަރުގެ ޝަޢުބާންމަހު.
 2. ހިޖުރައިން 3 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު
 3. ހިޖުރައިން 9 ވަނައަހަރުގެ ހައްޖު މަހު.

މި ސުވާލަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރަށްވާނީ RQ ހުސްތަންކޮޅެއް ދޫކޮށްލާފަ އިޚްތިޔާރީ ޖަވާބު B A ނުވަތަ C ލިޔުއްވުމަށްފަހު 4888 އަށް..