އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި ސްޓޭޓްއޮފް އެމާރޖެންސީ އިއުލާނުކޮށްފައި ، ސްްނޯގެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ވަަރުގަދަވާނެކަމަށް މޫސުން ދެއްކުމާގުޅިގެން..

Ahmed Irshan
via iPhone -