އެމެރިކާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ކުރިހޯދައިފައިވަނީ "ސިންދުރެއްލާ"

"ސިންދުރެއްލާ" ގެ މުޅިން އާ ފިލްމެއް ވަނީ ނެރެފައެވެ. މި ފިލްމް ވަނީ އެމެރިކާގެ ބޮކްސް އޮފީސް ފަތަޙަކޮށްފައެވެ. މި އަހަރު ނެރުނު ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ކާމިޔަބީ ހޯދި ހަތަރު ފިލްމަކީ ރަން އޯޅް ނައިޓް، ކިންގްސް މެން ދި ސީކްރެޓް ސަރވިސް، ފޯކަސް ގެ އިތުރުން ކާމިޔާބީ ހޯދި ހަތަރުވަނަ ފިލްމަކީ ޗެޕީ އެވެ.

Faathimath Saathu
via web -