13 އަހަރު ފަހުން \"ދި އެކްސް-ފައިލްސް\" ގެ އާ އެޕިސޯޑްތަކެއް ދައްކަން ނިންމައިފި!

އެ ޝޯގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރު ފޮކްސް އިން ބުނިގޮތުގައި މި ހޫނުމޫސުމުގައި ހަ އެޕިސޯޑާ އެކު މި ޝޯ އެނބުރި އަންނާނީ ކުރީގެ ތަރިންނާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. ކާމިޔާބު ސައި-ފައި ޝޯއަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ހިޓަކަށް މި ޝޯ ވެގެންދިޔަ އަދި މިޔަށް 16 އެމީ އެވޯޑާއި ފަސް ގޯލްޑެން ގްލޯބް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Faathimath Saathu
via web -