މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އެބޯލާ ބަލި ފެތުރެން ފަށައިފި!

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެބޯލާ ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ބަލި ފެތުރެން ފަށައި، ގިނީއާއި ސީރަލިއޯން އިން ފާއިތުވެ ދިޔަ 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެބޯލާ ޖެހިފައިވެއެވެ. އެބޯލާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، ސީރަލިއޯންގަޔާއި ގިނީގައި ގެތަކާއި ފަރުވާ ދެމުންދާ ބައެއް މަރުކަޒުތައް ކަރަންޓީނު ކުރަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

Faathimath Saathu
via web -