އެތައްބިލިއަން މީހިން ޔޫއެސް، ކެނެޑާ އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބްލަޑްމޫން ހަނދުކޭތަބަލައިފި. މިގަރުނުގައި ހިފިއެންމެ ކުރު ހަނދުކޭތަ 5މިނެޓްގެ ކަމަށް ނާސާއިން ބުނޭ.

Ahmed Irshan
via iPhone -