VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Jumhooree Party Boduvanee Ceck and Balance aai Balance of Power ah Faaraver

14 Nov 2019

ދިވެހީންނަށް ލިބިފައިވާ އިސްލާމީ ހިދާޔަތަށް ހިޔަނިއަޅަން މަސައްކަތްކުރި ޖަމިއްޔާ އުވައިލުމަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.