VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Barulamaaneege Biraai Hoonu Dhiveheen Vanee Thajuribaa Koffa: Qasim

26 Nov 2019

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވޭނާއި ހޫނު ދިވެހިން ވަނީ ތަޖުރިބާ ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ދެއްކިޔަސް އެއީ ގޯހެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.