VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

JP ge Komme Campaign eh Ehdhdhuvas Kurin Fashaanan: Kopee Isse

26 Nov 2019

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހީމް ކެމްޕޭނެއްގައި ވަޑައިގަންނަވާ ތަނެއްގައި އެއްދުވަސް ކުރީން އެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ހުންނަވާނެ ކަމަށް ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ، ޑައިރެކްޓަރ އަދި އެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު (ކޮޕީ އިއްސެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.