VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

QI Minimum Wage Report (16 October 2019)

14 Nov 2019

މިނިމަމް ވޭޖް ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅޭ ގޮތަކުން އެއީ ބޮޑު ޒަހަރަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.