VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

QI Income Tax Report (16 October 2019)

14 Nov 2019

ގައުމުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް އާމްދަނީ ލިބޭނަމަ، އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ވިލާ ގުރޫޕްގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.